Tom van Beek het gezicht van ‘Voor Winterswijk’

Hij staat erom bekend de dingen bij de naam te noemen. Houdt van duidelijke taal. Een eigenschap die hij wellicht heeft ontwikkeld in Lisse, waar hij opgroeide. De liefde bracht hem naar Winterswijk; eerst in Ratum, waar hij zich als vrijwilliger inzette voor de belangenvereniging en het school- en volks- feest. Naast zijn werk in de grond- weg- en waterbouw is hij ook in zijn vrije tijd altijd aan het ‘bouwen’, zoals de verbouwing van het pand in het centrum, waar hij nu woont.

“Ik ben rioleur”, zegt Tom. “Ik stap om zes uur ’s ochtends in de auto. Om half acht trek ik een rioolput open en duik met laser en gereedschap diep de grond in. Dan komt het wel voor, dat ik eerst nog wat ratten moet verjagen.”
Bijna drie jaar geleden begon hij als eenmansfractie in de gemeenteraad. “Ik dacht, de wind moet draaien en constateer telkens dat mijn gevoel goed is geweest. Politiek is er voor de Winterswijker. Voor de centrumondernemer, de industrie, de wijken en het buitengebied. De kracht zit in de mensen zelf, ook in de wijken. We moeten als politiek die kracht uit de mensen halen. Het gaat om de inwoners en bedrijven.

Wij zien kansen om betaalbaar woningen te bouwen. Maar dat gaat niet gebeuren als we het Tuunterveld bestemmen voor woningbouw. Dat wordt te duur. Voor Winterswijk ziet veel en snel kansen voor woningen in de omgeving Narcisstraat. Daar kunnen we morgen beginnen. Waar wacht je dan op? De behoefte is zo groot.

Ook in het buitengebied duurt het allemaal te lang, ondanks dat de omgevingsvisie heel veel mogelijkheden biedt. Punt is, dat je moet durven knopen door te hakken. Een schoppe of een kippenhok kan toch prima een betaalbaar woninkje worden? Ik weet van mensen met wie ik praat, dat het planologisch proces remmend werkt. Dat hoeft niet. Als college moet je dan de regie durven nemen en je niet te veel door het ambtelijk apparaat laten leiden. Voor Winterswijk zoekt de ruimte binnen de planologie en wil snelheid maken. Niet neuzelen over punten en komma’s. Het is van groot belang voor de leefbaarheid in de toekomst. De nieuwe generatie boeren zet een nieuwe stip aan de horizon. Ook daar zijn mogelijkheden”.

We gaan ervoor!


Verkiezingsprogramma in ’t kort

  • Snel veel betaalbare woonruimte voor jongeren en senioren realiseren in de bebouwde kom en buurtschappen door herbestemming van bestaande panden.

  • Toekomstbestendige revitalisering van het huidige industrieterrein in plaats van onnodig nieuw industrieterrein in het buitengebied. We pakken leegstand en ouderdom proactief aan door aankoop en gaan daardoor verrommeling tegen.

  • ‘Voordeurdelen’: het gaat ons om de voorziening en functie zelf, niet om het onroerend goed. Door de handen ineen te slaan kunnen we huidige accommodaties kwalitatief flink opwaarderen en aanpassen, zodat ze gedeeld kunnen worden en de kosten omlaag gaan.

  • Mooie slechtweervoorzieningen realiseren om het hele seizoen door een eersteklas toeristische trekker te zijn. Verlenging van het seizoen is een betere optie dan uitbreiding van aantal bezoekers in het huidige (korte) toeristisch seizoen.

  • Isolatie van woningen subsidiëren tot label A of B, volop zonnepanelen op boerendaken en bedrijfsgebouwen. Geen windmolens in Winterswijk na 2023, maar wel participatie in windmolens op de Noordzee.

  • ‘Boeren met de natuur’ – Natuur- en landschapsbeheer & kringlooplandbouw: in het buitengebied nieuw ondernemerschap en verdienmodellen voor de landbouw stimuleren. Zodat boeren ons unieke landschap in stand kunnen houden.

  • De invloed van burgers op de ontwikkeling van Winterswijk vergroten. Met “de Voor-Winterswijk manier” van werken: laagdrempelig, concreet en met heldere kaders.

  • Zelfregie krachtig ondersteunen zodat mensen weer controle krijgen
    over armoede, zorg, participatie en werk. Geen betutteling of overname van problemen, maar concrete hulpmiddelen en handvatten.

Het bestuur van de vereniging

Op 29 april dit jaar werd de oprichtingsakte van de vereniging Voor Winterswijk bij de notaris ondertekend door voorzitter Erwin Wiggers, penningmeester Ilona Samberg, secretaris Remco Oonk en bestuurslid Tom van Beek. Met dit dagelijks bestuur gaat Voor Winterswijk als officiële politieke partij goed voorbereid op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorzitter Erwin Wiggers over de Voor Winterswijk uitgangspunten ‘Bestaande kwaliteiten inzetten, flink versterken, optimaliseren en koesteren’. “Als bestuur moeten we ervoor zorgen dat iedereen bij ‘Voor Winterswijk’ dit voortdurend voor ogen blijft houden. Eerst het reeds bestaande inzetten in plaats van duur, onnodig en nieuw. Kijk eerst met een open blik naar bijvoorbeeld de panden die over zijn gebleven uit onze rijke textielgeschiedenis. Kunnen we hierin misschien wel appartementen creëren voor starters en/of 55-plussers? Herbestemming van bestaande panden/complexen/vastgoed in de kom en buurtschappen is onze eerste optie, zodat jong en oud weer betaalbaar kunnen wonen. Voor Winterswijk gaat écht heel snel woonruimte creëren.

Nieuw industrieterrein ontwikkelen in het fraaie buitengebied is hoe dan ook geen goede oplossing. Immers: het bestaande industrieterrein zal verpauperen. Je ziet de gevolgen daarvan nu al. Dat kan beter en creatiever.

Voor Winterswijk wil met veel energie inzetten op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de bestaande bedrijventerreinen. We gaan bedrijven nú faciliteren met gronden en panden die we al in bezit hebben of als gemeente kunnen aankopen. Eerst gebruiken wat er al is. Door éerst bestaande panden om te bouwen of te saneren worden we flexibel en maken we vooral tempo. Nieuw industrieterrein op landbouwgrond is nog lang niet aan de orde.

Ook geen miljoeneninvesteringen in nieuwe muziekschool Boogie Woogie, geen nieuwe openbare bibliotheek Oost-Achterhoek, geen Cultuurkwartier. Maar muziek- en dansonderwijs, scholen en/of bibliotheek onderbrengen in reeds bestaande energiezuinige multifunctionele accommodaties en de kwaliteit daarvan flink verhogen. Naoberschap en saamhorigheid worden daarmee nog meer onderdeel van ons rijke en actieve verenigingsleven”.

Sluit jij je bij ons aan?
Voor een minimumbedrag van
10 euro doe je al mee.
We verwelkomen je graag!