Henk Hoenink

Hallo Winterswijk 

Mijn naam is Henk Hoenink en ik sta als nummer 4 op de lijst van Voor Winterswijk. In 1967 ben ik geboren Hoeninkstegge in Meddo, mijn ouders hadden hier een boerderij. 

Door het agrarische bedrijf thuis begon ik me steeds meer te interesseren in deze sector. Hierdoor besloot ik een opleiding te gaan volgen aan wat destijds de middelbare landbouwschool heette. Na het behalen van mijn diploma ben ik in 1989 op het bedrijf van mijn ouders begonnen. Door de jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld als volwaardig melkveebedrijf. In tussentijd leerde ik Karin kennen met wie ik nu nog steeds samen woon in de kern van Meddo. In de loop van de tijd hebben we 3 kinderen gekregen. In 2020 heb ik besloten om te stoppen met de melkveetak van het bedrijf. Dit vanwege gezondheidsklachten en het falende beleid rondom fosfaatrechten van onze overheid. Het bedrijf is omgetoverd tot een akkerbouw bedrijf en ik teel gewassen voor lokale agrarische ondernemers uit onze gemeente. 

Na een moeilijke periode kwam er in juli 2020 een mooie uitdaging op mijn pad. Ik ben begonnen als vertegenwoordiger in de landbouwmechanisatie bij de firma Slootsmid in Borculo.

In het weekend kwam er meer tijd vrij voor mijn hobby’s. Ik mag graag rondfietsen door het buitengebied van onze gemeente. In de zomer zoek ik graag het mooie weer op in het buitenland en sinds een aantal jaar is ook skiën elke winter vaste prik. 

Toen ik nog werkzaam was als agrariër vond ik het belangrijk om mij te blijven ontwikkelen op diverse gebieden. Vandaar dat ik mij door de jaren heen heb ingezet voor diverse verengingen en maatschappelijke projecten:

  • LTO Noord 
  • Winterswijk cultuur landschap 
  • Verenging ondernemers Winterswijk buitengebied 
  • De bond van landpachters en eigen grondgebruikers
  • Werkgroep buitengebied Meddo 
  • De toneel verenging 
  • Voetbalclub SC Meddo 

Als agrariër is het in de huidige maatschappij niet gemakkelijk om je hoofd boven water te houden. Dit was dan ook een van mijn drijfveren om me in te zetten voor de politiek in Winterswijk. Mijn speerpunten zullen zich vooral richten op het buitengebied met de buurtschap kernen. Daarnaast ook het behoud van de agrarische sector in ons unieke landschap. 

In Winterswijk hebben we een prachtig coulisselandschap waar natuur en landbouw al eeuwen met elkaar verworven zijn. Een mooie kern kwaliteit van onze gemeente. De agrarische sector heeft een opgave om te verduurzamen, maar er zijn meer wegen om deze doelen te behalen. 

Voor Winterswijk vindt het belangrijk dat ondernemers eigen keuzes kunnen blijven maken en dat er daarnaast een rendabel verdienmodel overblijft. Ondernemers kunnen innoveren en zo de verdiencapaciteit vergroten of zoeken naar verdienmodellen zodat er voor beiden een toekomstperspectief is. Voor Winterswijk wil mee denken en stimuleren naar een nieuwe vorm van ondernemerschap. 

Ik ben Henk Hoenink en als we in Winterswijk op een eerlijke en open manier met elkaar communiceren kunnen we samen ver komen!

De bovengenoemde punten is ook waar Voor Winterswijk voor staat en waar ik mezelf voor zou willen inzetten. Als jij dit ook vindt en op zoek bent naar een partij die kiest voor de inwoners van Winterswijk, stem dan 16 maart 2022 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op Voor Winterswijk.