Alfred Scholten

Voor Winterswijk(ers) 

Mijn naam is Alfred Scholten, 54 jaar oud en sta als nummer 17 op de lijst. 

Wie ben ik?

Ik ben een echte buurtschapper: geboren in Meddo en nu al ruim 30 jaar wonend in het mooie Woold. Getrouwd met Lianne en we hebben twee volwassen dochters Demi en Bo. 

Maatschappelijk ben ik zeer actief betrokken. Ik heb in diverse besturen gezeten waaronder: Waardevol Cultuur Landschap (WCL) , LTO Winterswijk, 

CRV, Verenigingsgebouw Juliana en in de ouderraad van OBS Woold. Momenteel ben ik nog actief als voorzitter bij de vereniging Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) en ben ik bestuurslid bij Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). 

Mijn grote hobby is voetbal. Vanaf jongs af aan ben ik al te vinden op het voetbalveld. Nog steeds probeer ik een balletje te trappen. Nu weliswaar 7 tegen 7 en vooral voor de gezelligheid tijdens de 3e helft. 

Mijn werk staat/stond in het teken van voedsel maken en produceren. Ik ben begonnen bij de kaasmakerij in Winterswijk (Coberco) en vanaf 2000 als melkveehouder waar we met veel passie een modern melkveebedrijf hebben opgebouwd in het Woold. 

Ik wil me graag inzetten richting en na de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de partij: VOOR WINTERSWIJK! 

Ik weet wat voor gevolgen het kan hebben voor o.a. de agrarische sector bij het invoeren van bepaalde regels en het vormen van (nieuw) beleid. Hierbij ben ik er mij van bewust dat in een democratie beslissingen genomen moeten worden en dat het soms slecht valt bij bepaalde doelgroepen. Als de politiek die doelgroepen dan ook laten vallen doen ze mijns inziens het helemaal verkeerd en krijgen ze daardoor ook geen draagvlak meer. Zo zijn er een tal van voorbeelden op te noemen zoals bijvoorbeeld: de toeslag affaire, gaswinning en de fosfaatrechten reductie. En daarbij zou binnenkort ook de stikstofcrisis zomaar eens kunnen behoren. 

Graag zou ik zien dat elk bedrijf gelijk behandeld wordt in het stikstofdossier (gelijke monniken, gelijke kappen). Met daarbij rekening gehouden met ons mooie buitengebied bestaande uit 4 Natura 2000-gebieden. Mijn vertrekpunt is: ‘eerst waarderen en belonen wat we al hebben én dan, verder!’ 

Bent u het daar ook mee eens, stem dan op 16 maart op Voor Winterswijk. 

Good goan, Alfred Scholten