Samenvatting

Wat worden de thema’s waarmee Voor Winterswijk zich gaat profileren? Wat is ons streven?

  • De invloed van burgers op de ontwikkeling van Winterswijk vergroten. Met ‘de Voor-Winterswijkse manier’ van werken: laagdrempelig, concreet en met heldere kaders.
    De politiek gaat elkaar omarmen via een raadsakkoord op hoofdlijnen.

  • Snel voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren en senioren realiseren in de kom en de buurtschappen door middel van herbestemming van bestaande panden, naast nieuwbouw op inbreidingslocaties.

  • Natuur- en landschapsbeheer & kringlooplandbouw: In het buitengebied nieuwe en blijvende verdienmodellen voor de landbouw aanjagen, zodat er een helder toekomstperspectief is. Boeren de ruimte geven om te verduurzamen en inzetten op nieuwe technieken. Zodat door ‘Boeren met de natuur’ ons unieke coulisselandschap in stand kan worden gehouden.

  • Toekomstbestendige revitalisering van huidige industrieterreinen in plaats van onnodig nieuw industrieterrein in het buitengebied. We pakken leegstand en ouderdom proactief aan door herontwikkeling en gaan daardoor verpaupering tegen.

  • ‘Voordeurdelen’ door brede inzetbaarheid: het gaat ons om de voorzieningen en functies zelf, niet om het onroerend goed. Door de handen ineen te slaan en voorzieningen samen te voegen kunnen we huidige accommodaties kwalitatief flink opwaarderen / aanpassen zodat ze gedeeld kunnen worden en de kosten omlaag gaan.

  • Eerst isoleren, dan pas aan de slag met lange termijn energieopwekking. Isolatie van woningen stimuleren tot label A of B. Volop zonnepanelen op boerendaken en bedrijfsgebouwen. Windenergie op land heeft niet de voorkeur. Wel het investeren in energieopslag en nieuwe technieken (zoals waterstof).

  • Ondernemers de ruimte bieden om mooie (slechtweer)voorzieningen te realiseren om het hele seizoen door een eersteklas toeristische trekker te zijn. Altijd passend binnen ‘de Winterswijkse maat’. Verlenging van het seizoen is een betere optie dan verhoging van het aantal bezoekers in het huidige (korte) seizoen.

  • Maatschappelijk meedoen door zelfregie en eigen kracht te ondersteunen. Niet overnemen en betuttelen, maar zelf verantwoordelijkheid en regie nemen op participatie, werk, zorg en armoede.