Janet Poels – Boland

Hallo Winterswijk, 

Mijn naam is Janet Poels-Boland en ik sta op de 3e plek op de lijst van Voor Winterswijk. 

Ik ben 54 jaar geleden als boerendochter geboren en getogen in de Achterhoek. Na zo’n 10 jaar in Enschede (studie Fysiotherapie) en Utrecht (studie Algemene Sociale Wetenschappen) gewoond te hebben, ben ik in 1997 met Luc getrouwd en zijn we in Winterswijk komen wonen. Met de geboorte van onze beide jongens zijn we steeds meer ingeburgerd en zijn we nuchtere en trotse Winterswijkers! 

Ik ben altijd werkzaam geweest in de zorg. Momenteel werk ik als projectmanager en zelfstandig consultant voor organisatiebrede zorgvernieuwingen. Mijn missie is: ons mooie zorgsysteem betaalbaar houden, door patiëntgericht en ’op-maat’ zorg te leveren. Daarbij hebben wij als samenleving allemaal onze verantwoordelijkheid. Tevens ben ik kartrekker van ‘She Business Oost Achterhoek’, een inspirerend netwerk van ondernemende vrouwen in onze regio. 

Afgelopen 4 jaar ben ik als raadslid met name zichtbaar geweest op de sociale thema’s op zorg en welzijn. Helaas voelde ik onvoldoende ruimte voor mijn liberale, nuchtere geluid binnen de VVD Winterswijk op voor mij belangrijke thema’s: ‘eigen regie en verantwoordelijkheid’ in de zorg en wijkontwikkeling, betrokkenheid bij de Winterswijkse agrariërs en kritisch zijn op uitbreiding ambtelijke organisatie en onnodige investeringen in gemeentekantoor. Ik vind het mijn taak als raadslid om juist het geluid vanuit de Winterswijkse samenleving in te brengen en thema’s vanuit alle perspectieven te belichten. 

Met de gedachte dat ik niet verder kon in de politiek, kwam ik in gesprek met Voor Winterswijk. En ‘de Winterswijkse maat: ‘denk in ontwikkeling, maar met beide benen op de grond’, die past mij wel! De politiek en het gemeentebestuur zijn er voor de inwoners! En niet andersom! Met hernieuwde motivatie stel ik mij dan ook opnieuw verkiesbaar als raadslid Voor Winterswijk! 

Bent u ook voor de Winterswijkse maat, stem dan op 16 maart a.s. op Voor Winterswijk. Winterswijk maken we samen en u mag daarbij op ons rekenen! 

Gewoon dóen!