De top 10 van ‘Voor Winterswijk’

Duidelijke politiek en samen de schouders er onder zetten levert mooi resultaat op. Met trots presenteren wij u de top 10 van onze kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. U bent dan aan zet om ons via uw stem de kans te geven om samen met deze mooie club werk te maken van Winterswijk.

Een aantrekkelijk dorp voor en van alle bewoners, dat is waar Voor Winterswijk voor staat. Onderneem je in het centrum of woon je in een van de wijken? Run je een boerenbedrijf of bouw je mee aan de leefbaarheid in ons buitengebied? Loopt je leven op rolletjes of heb je een steuntje in de rug nodig?

Wie je ook bent of wat je ook doet, investeren in Winterswijk doen we samen en voor iedereen. Bij een mooi centrum horen mooie wijken en een leefbaar buitengebied waar iedereen die dat wil, een boterham kan verdienen. Voor Winterswijk heeft vertrouwen in de organiserende kracht van onze inwoners. Zet je de schouders onder jouw bedrijf, vereniging of bijvoorbeeld de leefbaarheid in jouw wijk dan bied de gemeente, daar waar dat nodig en mogelijk is, de helpende hand zodat jij er een succes van kunt maken.

Gezonde groei is goed voor Winterswijk, maar om grote ontwikkelingen in en rond Winterswijk op de juiste plek en juiste schaal te kunnen realiseren hebben we jouw hulp nodig. Samen met onze inwoners en ondernemers stellen wij een breed gedragen visie op waarin staat hoe we onze schaarse ruimte verdelen zodat we samen de vele toekomstige uitdagingen de juiste passende plek kunnen geven.

‘Voor Winterswijk’ gaat met gezond verstand, duurzaam om met de beschikbare ruimte. We bouwen geen luchtkastelen maar zorgen voor goede, betaalbare, duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor onze instellingen en verenigingen, met de hoofdletter S van samenwerken voorop. ‘Voor Winterswijk’ kijkt daarbij eerst naar inbreiding of hergebruik van verouderde locaties voordat we natuur of agrarische grond opofferen aan nieuwe ontwikkelingen. Wat we bouwen of aanleggen, onderhouden we goed.

Bij woningbouw richten we ons op goede doorstroming op de woningmarkt. Binnen de dorpsgrenzen bouwen we passende en betaalbare woningen voor jong en oud. Daar waar we bestaand en monumentaal vastgoed kunnen benutten voor huisvesting, zullen wij de helpende hand bieden om de ontwikkelingen mogelijk te maken. Samen met de oudere inwoner zullen wij gaan kijken hoe zij de stap kunnen maken naar een kleine passende nieuwbouwwoning zodat hun te grote, mogelijk verouderde woning weer vrijkomt zodat deze na verduurzaming weer onderdak aan een jong gezin kan bieden.

Ook de vele mooie en passende woningbouwprojecten in het buitengebied zullen wij niet uit het oog verliezen. Door het voeren van een efficiënte ruimtelijke procedure zonder geneuzel en met een praktische oog voor win-win-situaties voor het buitengebied, zullen er op een passende manier een mooi aantal woningen gebouwd kunnen worden. ‘Voor Winterswijk’ is een partij die graag met de poten in de klei staat en duidelijke taal spreekt. Wij horen graag hoe jij over de zaken denkt. Daar staan we voor.

Wij vinden dan ook dat het gemeentebestuur duidelijke taal moet spreken zonder papieren tijgers en dat zij de durf moet hebben om samen met jou eerst de praktische oplossing te zoeken. We staan voor een gemeentebestuur dat zich kwetsbaar durft op te stellen en bij moeilijke beslissingen het open gesprek en persoonlijke contact niet schuwt. Natuurlijk krijgt deze top 10 binnenkort nog een mooi staartje dus blijf ons volgen.

Deel dit artikel: