Caroline van der Plas komt naar Winterswijk

Op uitnodiging van het bestuur van Voor Winterswijk spreekt Caroline van der Plas in Winterswijk op maandag 27 september over onderwerpen die zij hoog op haar politieke agenda heeft staan en ook voor Winterswijk van groot belang zijn.   

Sinds haar installatie als Tweede Kamerlid op 31 maart geeft Van der Plas (54), partijleider voor de BoerBurgerBeweging, als ‘eenpitter’ het platteland een stem in Den Haag. Voor Winterswijk fractievoorzitter Tom van Beek houdt van haar heldere taalgebruik en de verfrissende wijze waarop zij politiek bedrijft. “Dat is ook volgens ons dé manier waarop je als maatschappelijke beweging politiek dichter bij de mensen kunt brengen. Daar kunnen we van leren.”

Mede-oprichter van de BoerBurgerBeweging Van der Plas zet zich gepassioneerd in voor de leefbaarheid op het platteland en de agrarische sector en brengt dat in begrijpelijke taal onder woorden in Den Haag. Zoals ze bij haar installatie aangaf: “In de Nederlandse politiek mag men wat meer het gezonde verstand gebruiken, zoals we dat op het platteland ook doen. Plattelandsthema’s verdienen veel meer aandacht.”

Voor Winterswijk partijvoorzitter Erwin Wiggers is blij met haar toezegging om naar Winterswijk te komen. “Zoals landelijk speelt vooral ook hier lokaal de belangrijke vraag hoe de druk op de beperkte ruimte die er is, wordt verdeeld. Hoe gaan we om met het ruimtelijk beslag op het platteland van landbouw, woningbouw, industrie, recreatie, zonneparken en natuur? Dat is in een plattelandsgemeente als Winterswijk van groot belang voor de inwoners, zowel in het buitengebied, als ook in de bebouwde kom. We hebben Caroline van der Plas uitgenodigd, om haar realistische visie op dergelijke belangrijke ontwikkelingen hier over het voetlicht te brengen.

Het verenigingsbestuur van Voor Winterswijk is de organisator van de openbare bijeenkomst, die gratis toegankelijk is voor iedereen en plaatsvindt in de accommodatie van de Hippische Vereniging Winterswijk.

Adres: Steengroeveweg 30, 7101 PH Winterswijk.

Inloop: Vanaf 19:30 uur.

Aanvang: 20:00 uur.

Afronding van het programma – met ruimte voor vragen en gedachtewisseling – is naar verwachting rond 21:30 uur.

Aanmelding noodzakelijk. Iedereen is van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Echter is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kan eenvoudig via email, met opgave van aantal personen, op evenement@voorwinterswijk.nl. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 10:00 uur, maandagochtend 27 september.

De organisatie houdt uiteraard rekening met de dan geldende eisen voor wat betreft coronamaatregelen.

Deel dit artikel: